top of page
Ara

Temsilin dinamiği: "Aslı gibidir"

Proje: Selin Ciftci

 

Same as the original


*The aim of the series is to discuss the linearity of the dynamics between representation and reality based on the relationship between photography and reality.

 

"Eğer gerçek buradaysa, sunulmuş, kabul edilmiş, yaşanmış ve tanınmışsa, neden bu gerçeğin bir kopyası yaratılsın ki."

France Farago

Fotoğrafın gerçekle kurduğu ilişki düzleminde bu fotoğraf serisini çekerken amacım temsille gerçek arasındaki dinamiğin doğrusallığını tartışmaktı. Nitekim tamamen şans eseri "ışık"ın filmlere olan baskın müdahalesi bu tartışmayı daha da anlamlı kıldı. Seri, aslını kaybeden soyutlaşan, ve kendini, temsilin süzgecinden bir gölgeyle var edebilen görüntülerin diziminden meydana gelirken, ironik olarak sadece "ışık"ı araçsallaştırarak, bir tür "tercüme" olan sanatın "gerçek"i, "olan"ı temsil etme durumuna gönderme yapıyor.

Comments


bottom of page